หมอทวีศิลป์ ชี้ ยาฟาวิพิราเวียร์ ไม่จำเป็นต้องให้ผู้ป่วยทุกคน เพื่อเป็นการประหยัด

หมอทวีศิลป์ ชี้ ยาฟาวิพิราเวียร์ ไม่จำเป็นต้องให้ผู้ป่วยทุกคน เพื่อเป็นการประหยัด

หมอทวีศิลป์ ชี้ ยาฟาวิพิราเวียร์ ไม่จำเป็นต้องให้ผู้ป่วยทุกคน เพื่อเป็นการประหยัด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *