ด่วน ยอดCVวันนี้ ขั้นวิกฤต ทำลายสถิติทะลุเพิ่ม 13,655

เรียกได้ว่าจากที่มีการ ร ะ บา ด รอบใหม่ของ โ ค วิ ด 1 9 ระลอกที่ 3 เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา จนลุกลามมาจนถึงเดือนกรกฎาคม ก็ไม่มีท่าทีว่าจะควบคุมได้ จนล่าสุด ศูนย์ข้อมูล C O V I D-19 ประเทศไทย ได้โพสต์ข่าวที่น่าตกใจเมื่อ

รวม 13,655 ราย จำแนกเป็น

ติ ด เ ชื้ อ ใ ห ม่ 13,110 ราย

ติ ด เ ชื้ อ ภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 545 ราย

ผู้ ป่ ว ย สะสม 424,269 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)

หาย ป่ ว ย กลับบ้าน 7,921 ราย

หาย ป่ ว ย สะสม 284,951 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)

ยอดผู้ ป่ ว ย โ ค วิ ด 19

รายละเอียดผู้ เสี ย ของประเทศไทย

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 จำนวน 108 ราย

แหล่งข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *